gewaarborgdwonen

gratis verzekering gewaarborgd wonen aanvragen

Wanneer je een huis hebt gekocht, gebouwd of gerenoveerd,  heb je voor een (lange) periode een vaste maandelijkse afbetaling (hypothecaire lening). Verlies je als werknemer je job of wordt je arbeidsongeschikt dan kan het afbetalen ervan in gedrang komen. Daarom springt de overheid tijdelijk bij met een gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’.

Kom ik in aanmerking?

Er zijn 3 voorwaarden waaraan je moet voldoen om de verzekering te mogen aanvragen.

1: Het geleende bedrag

Je lening moet minstens 50.000 euro bedragen voor de bouw of aankoop van je huis. Bij een renovatie kan het al vanaf 25.000 euro.

2: Je werksituatie op het moment van je aanvraag

Je moet aan het werk zijn en dat onafgebroken voor ten minste de voorbije 12 maanden. Je bent ook arbeidsgeschikt en niet afhankelijk van een medisch adviseur(ziekenfonds). Daarnaast ben je tijdens de aanvraag geen uitzendkracht en zit je niet in een stage- of proefperiode.

3: De eigenschappen van je woning

De woning ligt in het Vlaams gewest, is je enige eigendom én je hoofdverblijfplaats. Bij verkoop van je huis, mag de verkoopwaarde niet meer dan 320.000 euro bedragen (of max 360.000 euro in het Vlabinvestgebied).

Ik kom in aanmerking, wat nu?

test2
Je vraagt de verzekering aan met het aanvraagformulier op wonenvlaanderen.be. De eerste kapitaalsopname van de lening moet wel binnen de 12 maanden gebeuren nadat je het formulier hebt opgestuurd.

Hoe lang is de verzekering gewaarborgd wonen geldig?

Let op! Er is een wachttijd van 3 maanden voordat je een eerste tegemoetkoming kan ontvangen.

De verzekering is 10 jaar geldig. Als je in de problemen komt na verlies van je job of je wordt arbeidsongeschikt, krijg je tijdens die periode hulp met de afbetaling van je lening.

Dit kan echter maar voor een beperkte opeenvolgende periode:

  • Arbeidsongeschikt: maximum 3 jaar na elkaar
  • Onvrijwillig werkloos: maximum 1,5 jaar na elkaar

Je kan pas opnieuw in aanmerking komen wanneer je binnen de geldige periode kan aantonen dat je ten minste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het maximum bedrag dat je kan ontvangen is € 500 of
€ 600 per maand

De tegemoetkoming hangt van af je situatie en bedraagt zeker niet meer dan het maximumbedrag:

  • hoeveel verdiende je?
  • hoeveel bedraagt de werkeloosheidsuitkering?
  • hoeveel moet je maandelijks afbetalen?
  • hoelang ontvang je al een tegemoetkoming van gewaarborgd wonen?

Het bedrag wordt ieder jaar verlaagd tot de 3 jaar zijn verstreken:

bedrag gewaarborgd wonen
jaar % van het maandelijks afbetalingsbedrag
1st 70%
2de 56%
3de 42%
Voorbeeld

Dit zijn de maximum bedragen dat je zou kunnen ontvangen. Het hangt ook nog af van de voorwaarden die net werden besproken. Normaal krijg je tot 500 euro. In bepaalde gevallen stijgt dit tot 600 euro.

Afbetalingsbedrag jaar 1 jaar 2 jaar 3
€ 1200 € 500 of
€ 600
€ 500 of
€ 600
€ 500 of
€ 504
€ 800 € 560 of
€ 600
€ 448 € 336
€ 500 € 350 € 280 € 210

Is het bedrag afhankelijk van mijn inkomen?

Er zijn geen inkomensgrenzen, maar voor nieuwbouw zijn er 2 uitzonderingen.

Er wordt gekeken naar het inkomen wanneer:

  • de bouwvergunning voor 1 januari 2012 werd aangevraagd én het e-peil hoger is dan E70. Voldoe je aan beide puntjes kom je zelfs niet in aanmerking voor een verzekering gewaarborgd wonen!
  • je nieuwbouw een e-peil hebt van lager dan E70 én je gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner is of gelijk aan de vermelde inkomstengrenzen, dan kan je maximum € 600 i.p.v. € 500 ontvangen. Voldoe je maar aan één van deze voorwaarden dan kom je toch nog in aanmerking, maar tot € 500.

De grenzen van het gezamenlijk belastbaar inkomen vindt je op wonenvlaanderen.be.

De verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse Overheid is een erg goed initiatief. Wanneer je tegenslag hebt door ontslag of arbeidsongeschiktheid, kan dit een steun zijn tijdens deze toch wel moeilijke periode.