bouwaanvraag

Hoe verloopt de bouwaanvraag of stedenbouwkundige vergunning?

Na een aantal voorontwerpen van je woning, volgt uiteindelijk het definitief ontwerp. Op basis daarvan, stelt de architect een dossier samen om zo toestemming te krijgen van de gemeente om het huis te bouwen. Dit heet de bouwaanvraag of aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Het definitief ontwerp bekomen

voorontwerp Er zijn heel wat regels waar je je aan moet houden nog voor je je bouwaanvraag kan indienen.

Tijdens de ontwerpfase zijn er de 'bouwvoorschriften' waar je architect rekening mee houdt en wanneer je werkt met meer dan 1 aannemer dien je ook een  veilig- heidscoördinator aan te stellen. Hij ziet toe op de veiligheid zowel voor als tijdens de bouw en maakt ook een verslag op.

Het aanvraagdossier samenstellen

aanvraagdossier
De architect maakt gebruik van het aanvraagdossier met 'uitgebreide samenstelling' om de aanvraag te doen. Daarnaast is er ook een 'aanstiplijst' waarin alle documenten worden vermeld die bij het dossier worden toegevoegd. Dit is ondermeer een liggingsplan, omgevingsplan, inplanningsplan, …
Deze formulieren vindt je op de site van de Vlaamse Overheid.

De bouwheer dient verder in deze fase enkel het contract te ondertekenen en de administratieve kost te betalen die de meeste gemeentes opleggen.

Het aanvraagdossier indienen

Indien je aanvraag is geweigerd dan kan je ofwel beroep aanteken of je plannen aanpassen.

Als alles klaar is wordt de aanvraag ingediend bij je gemeente waar men nakijkt of het dossier volledig is. Wanneer dit niet zo is, wordt de procedure stopgezet en moet je opnieuw beginnen.

Is het dossier volledig dan gaat de termijn in om de bouwaanvraag goed te keuren. De beslissingstijd mag niet langer duren dan 105 dagen. Daarbij is een eventueel openbaar onderzoek en adviezen van andere instanties meegeteld.

Het resultaat van de aanvraag

construction
Nadat de aanvraag is goedgekeurd moet je de bouwvergunning zichtbaar op je bouwgrond plaatsen. Daarna hebben de mensen in de buurt 35 dagen de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Zijn er geen bezwaren uit je buurt dan kan je na de resterende wachttijd (max nog 70 dagen) gerust starten met het bouwen van de woning.

Digitaliseren van bouwaanvraag

Binnenkort een online loket voor bouwaanvragen

De Vlaamse overheid is momenteel bezig met een online loket om bouwaanvragen te kunnen indienen. Een aantal gemeentes zullen deelnemen aan een testproject.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de bouwaanvraag in iedere gemeente digitaal verloopt en dat van aanvraag tot en met de beslissing.

Bij een bouwaanvraag komt er heel wat kijken en het neemt ook veel tijd in beslag, gelukkig kan een goede ervaren architect je helpen met je aanvraagdossier en probeert de overheid het aanvraagsysteem op termijn wat vlugger en makkelijker te laten verlopen.