SolarPanels

De 6 belangrijkste voordelen van zonne-energie

Verschillende ontwikkelingen binnen europa tonen aan dat PV zonne-energie klaar is om snel één van de belangrijkste energiebronnen te worden. De voordurende toenemende vraag naar energie, samen met de noodzaak voor nieuwe en schone energiebronnen zorgen ervoor dat zonne-energie een cruciale rol zal spelen in onze toekomstige energievoorziening.

Waarom is PV zonne-energie een aantrekkelijke energiebron?

1: Het is een ‘schone’ energiebron

Er wordt elektriciteit geproduceerd, zonder vervuilende stoffen die kunnen bijdragen tot de opwarming van de aarde.

energie

2: Ze garanderen doorgaans een levensduur tot 25 jaar

Het aanschaffen van zonnepanelen is een investering die op lange termijn terug verdiend wordt en daarna winst oplevert. Hou er echter rekening mee dat de zonnepanelen na verloop van tijd een lager rendement halen.

3: De productie van de solar panelen zelf is ecologisch verantwoord.ecofoot

  • De panelen worden geproduceerd met het oog op een zo laag mogelijke ‘ecologische voetafdruk’ én met het minst mogelijk energieverbruik tijdens het productieproces.
  • De zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Het silicium wordt in een gesloten proces verfijnd waarbij de gebruikte chemicaliën voor 100% worden gerecycleerd.
PV is de afkorting van ‘photovoltaic’ (fotovoltaïsch). ‘Photos’ betekent ‘licht’ en ‘Volta’ is de naam van de man die in 1800 de eerste elektrische batterij uitvond. De fotovoltaïsche cellen worden op een paneel gemonteerd en die zetten de zonne-energie om in elektriciteit.

4: Zonnepanelen hebben niet meer dan zonlicht nodig om elektriciteit op te wekken.

solarsunDit betekent dat PV zonne-energie energiezekerheid kan bieden voor vrijwel elk gebied in de wereld, waardoor het gebruik van op fossiele gebaseerde enerigiebronnen kan worden verminderd.

5: Het verminderen van lange elektricitietsnetwerken.

Zonne-energie kan praktisch overal worden opgewekt, zelfs in dichtbevolkte (stedelijke) gebieden. Zo zijn er minder elektriciteitsnetwerken nodig die vaak op grote afstand liggen van waar ze worden gebruikt.

6: Productie van elektriciteit op momenten wanneer het meest nodig is

De grootste enerigiebehoefte is overdag waardoor het de op koolstofgebaseerde bronnen, die een grote impact hebben op het milieu, kan vervangen.

20% hernieuwbare energie tegen 2020

De huidige ontwikkeling in Europa benadrukt zowel de kracht als de groeimogelijkhheden van fotovolaïsche zonne-energie.

De EU heeft als doel opgesteld dat in 2020 het totale energieverbruik voor 20% uit hernieuwbare energie moet bestaan.

De EPIA heeft een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat PV zonne-energie voor 12% aan de EU-vraag naar energie kan voldoen tegen 2020, echter mits de nodige ondersteuning en aanmoediging.

Zonne-energie zal een vitale bron van energie worden, maar om te blijven voldoen aan de toenemende energievraag en nood aan energiezekerheid, zal een goede regelgeving en ondersteuning (b.v. groenestroomcertificaten) nog steeds een grote rol spelen in de toenemende inzet van zonne-energie de komende jaren.