fundering

De algemene plaatfundering in 6 stappen

Gisteren was het dan zover, de fundering werd gegoten. Na jaren van voorbereiding, stress, onzekerheid maar ook van geluk en blijdschap, zie je dan je woning verrijzen. Een geweldige ervaring.

Plaatfundering

Aan de hand van de grondsondering kwamen we tot de conclusie dat elk type van fundering mogelijk was. Het plan had een sleuffundering voorzien maar we zijn uiteindelijk toch gegaan voor de algemene plaatfundering. In dit type van fundering hadden we net iets meer vertrouwen. De volledige woning rust nl. op de plaat waardoor eventuele barsten in muren, door onvoorzien verzakkingen, worden vermeden.

Wikken en wegen

De kostprijs van de plaatfundering ligt hoger dan de sleuf fundering, pakweg 20% hoger, met als gevolg dat de totaalkost van ons project uit balans raakt. Vroeg wordt duidelijk dat het een constant wikken en wegen is tussen kiezen voor duurzaamheid enerzijds en correct budgetteren anderzijds.

We maken dit werkbaar door extra ruimte te voorzien in ons budget (zo’n 10% extra) en door de mogelijkheid open te laten om bepaalde delen pas in een latere fase af te werken, bv. over 5 jaar.

De algemene plaatfundering in 6 stappen

Hieronder zie je de evolutie van de initiële staat van de grond tot aan de afwerking van de funderingsplaat. Na het drogen wordt de bekisting verwijderd en start de aannemer met het metselwerk.

Flexijobs

Zo, de plaatfundering was klaar. We konden ons terug focussen op de ontwikkeling van ons flexijobs platform. Hierop kunnen bedrijven flexijob vacatures plaatsen, bv in Brugge en kunnen mensen zoeken naar een flexijob.