aanvulgrond

Waar vind je gratis aanvulgrond voor je bouwproject?

Tijdens graafwerken voor een bouwproject kan er een teveel of tekort aan grond ontstaan omdat er b.v. een kelder wordt uitgegraven of omdat het perseel te laag is gelegen. Het internet biedt een oplossing voor wie een overshot heeft of op zoek is naar aanvulgrond.

De prijs en levering

Omdat er minder vraag dan aanbod is, vooral bij grote bouwwerken, wordt de grond vaak redelijk goedkoop of zelfs gratis afgeleverd. Maar dan moet je wel in één keer een grote hoeveelheid bestellen. Gemiddeld is dit 100m3 wat neerkomt op 10 vrachtwagens! Bij kleinere bestellingen betaal je de transportkosten.

Om die prijs wat te drukken zoek je best de dichtstbijzijnde werf en kan je eventueel familie of vrienden optrommelen om grond te komen laden.

Je kan ook de transportkosten delen door in je buurt rond te kijken of er iemand met een werf, tuin, akker of weiland ook geen extra aarde nodig heeft.

Waar je ook rekening mee houdt is de bereikbaarheid van je bouwproject. De grote vrachtwagen moet genoeg ruimte hebben om te manoeuvreren, anders wordt de aarde door de grondwerkers gelost aan de straatkant en moet je het verder zelf transporteren. Ook de uitspreiding van de grond is  voor jou.

Aanbieders van aanvulgrond

http://www.aanvulgrond.be/
http://www.gronddepot.be/
http://www.grondbeheer.be/

Vlarebo (Het Vlaams Reglement rond de Bodemsanering)

De grond is op meerdere plaatsen vervuild door o.a. industrie, ongelukken of opgeslagen afvalstoffen in de bodem.

Het bodemsaneringsdecreet bepaalt dat je geen nieuwe vervuiling mag veroorzaken op de percelen die je gebruikt. Wanneer dit wel gebeurt moet je zelf instaan voor de sanering van het terrein.

Als eigenaar van een standaard woning heb je meestal geen bodemattest nodig omdat de gronduitgraving vaak niet meer dan 250m3 bedraagt.

Om verspreiding van een vervuilde bodem te voorkomen heeft de Vlaamse regering sinds januari 2004 regels opgesteld bij transport van aarde. De regelgeving geldt niet voor iedereen omdat de kans op een verontreinigde bodem niet overal even groot is én de regel geldt ook enkel vanaf 250m3 afgegraven grond.

Op gronden die als ‘verdacht’ worden beschouwd is een kwaliteitsbepaling(technisch verslag) altijd verplicht.

Wanneer gaat het om verdachte grond?
  • Alle onderzoeksplichtige risicogronden (vlarebo-gronden),meestal (voormalige) bedrijfsterreinen.
    Te weten via gemeente en milieuvergunning.
  • Alle gronden opgenomen in het register ‘verontreinigde gronden’ (opgeslagen in het OVAMregister of op bodemattest vermeld).
  • Alle gronden waar er aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging. (lekkende bovengrondse of ondergrondse brandstoftank, door zichtbare vlekken of afwijkende plantengroei)

Aanvulaarde is geen teelaarde

Aanvulgrond is grond om je perceel op te hopen en komt onder de teelaardegrond. Aanvulgrond is dus niet geschikt om grasmatten en planten op aan te leggen. Teelaarde is een veel betere voedingsbodem omdat ze verrijkt is met compost.In tegenstelling tot opvulgrond is teelaarde echter een stuk duurder.

Vergunning nodig?

Om een huis te bouwen of bomen te kappen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Maar wanneer je een reliëfwijziging van meer dan 50 cm uitvoert op een kleine oppervlakte moet je eveneens een bouwaanvraag doen. De dienst Ruimtelijke ordening kan je hierin verder helpen.

One thought on “Waar vind je gratis aanvulgrond voor je bouwproject?”

Comments are closed.